مقایسه دو مدل منطق فازی و (AHP) در ارزیابی و پهنه‌بندی تناسب زمین برای توسعه فیزیکی شهر با تاکید بر پارامترهای طبیعی (مطالعه موردی: شهر سرعین)
1. مقایسه دو مدل منطق فازی و (AHP) در ارزیابی و پهنه‌بندی تناسب زمین برای توسعه فیزیکی شهر با تاکید بر پارامترهای طبیعی (مطالعه موردی: شهر سرعین)

وکیل حیدری ساربان؛ ابراهیم بهشتی جاوید؛ محمد حسین فتحی

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 135-150

چکیده
  با توجه به توسعه فیزیکی روز افزون شهرهابه ویژه شهرهای جاذب جمعیت مثل شهرهای توریستی و صنعتی، کنترل توسعه فیزیکی متناسب شهری در زمین­های پیرامونی شهرها یکی از مهمترین دغدغه­های مدیران وبرنامه­ریزان ...  بیشتر
پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین لغزش با مدل های آماری دومتغیره و منطق فازی
2. پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین لغزش با مدل های آماری دومتغیره و منطق فازی

محمد حسین فتحی؛ ابراهیم بهشتی جاوید؛ موسی عابدینی

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 49-60

چکیده
  هدف این پژوهش تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش برای حوضه آبخیز بالخلو در استان اردبیل و ارائه مدل مناسب برای منطقه مورد مطالعه می باشد. برای انجام این کار از مدل های آماری دومتغیره و عملگر گامای فازی استفاده ...  بیشتر
بررسی تاثیرات سطح آب دریاچه ارومیه بر بیواکولوژی منطقه شمال غرب ایران با استفاده از داده‌های دور سنجی
3. بررسی تاثیرات سطح آب دریاچه ارومیه بر بیواکولوژی منطقه شمال غرب ایران با استفاده از داده‌های دور سنجی

حمد علی خلیجی؛ محمد حسین فتحی؛ حسین نظم فر

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 193-208

چکیده
  ارزیابی تاثیرات حاصله از پتانسیل‌ها و تغییرات زیست محیطی مانند، تغییرات شدید آب و هوایی، کاهش میزان بارندگی از جمله مباحث مهم و پایه در برنامه‌ریزی‌های اکولوژیکی، شهری و اقتصادی می‌باشد. از مهمترین ...  بیشتر
پایش پهنه‌ نمکی پلایای دامغان با پردازش داده‌های ماهواره‌ای چندطیفی
4. پایش پهنه‌ نمکی پلایای دامغان با پردازش داده‌های ماهواره‌ای چندطیفی

محمد حسین فتحی؛ نادر سرمستی؛ فریبا اسفندیاری

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 275-290

چکیده
  یکی از ضروری‌ترین اطلاعات مورد نیاز مدیران منابع طبیعی، تهیه نقشه‌ پهنه‌های نمکی پلایاها می‌باشد. تهیه چنین نقشه‌هایی با استفاده از روش‌های سنتی مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی خواهد بود. داده‌های ...  بیشتر