نماد الگوهای سکونتی شاخص در سامانه‌های کارستیک و غیرکارستیک نمونة پژوهش: منطقة رومشکان
1. نماد الگوهای سکونتی شاخص در سامانه‌های کارستیک و غیرکارستیک نمونة پژوهش: منطقة رومشکان

سمیه سادات شاه زیدی؛ علی بازوند

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 57-70

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.123395.1314

چکیده
  روابط متقابل انسان و محیط، یکی از بحث‌های مهم و مطرح در علوم جغرافیایی است و میزان تأثیرپذیری انسان از محیط‌های طبیعی همواره مورد کنکاش و در مرکز توجه عام و خاص بوده است. در این پژوهش، چگونگی اثر کارست ...  بیشتر
بررسی زمین‌لغزش‌های زاگرس میانی با استفاده از مدل آنتروپی (مطالعة موردی: منطقة اردل – ناغان)
2. بررسی زمین‌لغزش‌های زاگرس میانی با استفاده از مدل آنتروپی (مطالعة موردی: منطقة اردل – ناغان)

سمیه سادات شاه زیدی؛ مژگان قنبری عدیوی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 51-68

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.100417.0

چکیده
  امروزه شهرها در نقاط مختلف دنیا به دلایل متعدد در معرض آسیب ناشی از مخاطرات طبیعی قرار دارند. این مخاطرات آسیب‌های بسیاری می‌رسانند که نیازمند اقدامات فوری و پیشگیرانه است. وقوع زمین‌لغزش و مخاطرات ...  بیشتر
تحولات شکل‌زایی چاله لوت در کواترنر (‌با تأکید بر بازسازی پادگانه‌های دریاچه‌ای)
3. تحولات شکل‌زایی چاله لوت در کواترنر (‌با تأکید بر بازسازی پادگانه‌های دریاچه‌ای)

سمیه سادات شاه زیدی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 119-130

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2016.21819

چکیده
  دشت لوت با وسعتی حدود 54000 کیلومتر مربع به‌صورت چاله‌ای بیضی‌شکل با امتداد شمالی– جنوبی یکی از پدیده‌های ژئومرفیک منحصر به فرد در جهان است و با تأثیر از تحولات اقلیمی و تکتونیکی دوران چهارم‌، تغییرات ...  بیشتر
نقد نظریه کینگ و چالش‌های تجربی آن (نقدی درحوزه دانش ژئومورفولوژی)
4. نقد نظریه کینگ و چالش‌های تجربی آن (نقدی درحوزه دانش ژئومورفولوژی)

سمیه سادات شاه زیدی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 65-78

چکیده
  سطح زمین مجموعه ای است که عوامل درونی و بیرونی بر آن تأثیرگذار بوده و موجب پیکر تراشی سطح زمین و در نتیجه فرم سازی آن می‌شود. نواحی خشک و نیمه خشک یکی از صحنه‌هایی است که علی رغم بی عارضه بودن آن، فرایند‌های ...  بیشتر