ارزیابی قابلیت تصاویر ماهواره‌ای سنتینل-2 و لندست 8 و تلفیق تصاویر در پهنه‌بندی فصلی شاخص‌های کیفی NSFWQI و IRWQIsc در آب‌های سطحی نمونة پژوهش: رودخانة کارون
1. ارزیابی قابلیت تصاویر ماهواره‌ای سنتینل-2 و لندست 8 و تلفیق تصاویر در پهنه‌بندی فصلی شاخص‌های کیفی NSFWQI و IRWQIsc در آب‌های سطحی نمونة پژوهش: رودخانة کارون

کاظم رنگزن؛ مصطفی کابلی زاده؛ دانیا کریمی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 73-102

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.123228.1309

چکیده
  در این پژوهش قابلیت دو نوع تصویر ماهواره‌ای اپتیکی سنتینل-2 (S2B) و لندست 8 (L8) و همچنین قابلیت تلفیق این تصاویر در پهنه‌بندی فصلی شاخص‌های کیفی آب رودخانة کارون ارزیابی شده است. برای هر فصل، 18 باند حاصل ...  بیشتر
مدل‌سازی توسعه شهری با استفاده از رویکردهای پیش‌پردازش آماری و مدل پرسپترون چند لایه (نمونه موردی: کلان شهر تهران)
2. مدل‌سازی توسعه شهری با استفاده از رویکردهای پیش‌پردازش آماری و مدل پرسپترون چند لایه (نمونه موردی: کلان شهر تهران)

پیمان حیدریان؛ کاظم رنگزن؛ سعید ملکی؛ ایوب تقی زاده

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 97-118

چکیده
  پایداری در توسعه شهری به علت سطوح بالای شهرنشینی تقریباً در کل بخش­های جهان، به یک موضوع مهم تبدیل شده است. بنابراین برای رسیدن به توسعه پایدار شهری و همچنین تصمیم­گیری بهتر برای جهت­دهی توسعه در ...  بیشتر