نویسنده = حمیدرضا وارثی
تحلیلی بر نظام سکونتگاه‌های شهری کلان منطقه مرکزی در سال‌های 90-1335

دوره 26، شماره 3، آذر 1394، صفحه 99-114

الهه جعفری؛ حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ حمیدرضا وارثی


ارزیابی میزان تحقق‌پذیری طرح جامع شهر جدید بینالود (جمعیت-اشتغال-مسکن)

دوره 23، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 139-150

حمیدرضا وارثی؛ محمد قنبری؛ حسین پورقیومی


بررسی عملکرد شهر جدید بینالود در جذب جمعیت

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 117-132

حمیدرضا وارثی؛ محمد محمدزاده؛ مهدی عامل‌بافنده


تحلیلی بر وضعیت زیرساخت‌های گردشگری در شهر اصفهان(با تأکید بر هتل-ها)

دوره 22، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 91-112

احمد شاهیوندی؛ حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ حمیدرضا وارثی


مقایسه خسارات اقتصادی خشکسالی کشاورزی سال‌های( 1378تا1382) شهرستان نائین با سایر شهرستان‌های استان اصفهان

دوره 21، شماره 3، آذر 1389، صفحه 21-44

حسن بیک محمدی؛ حمیدرضا وارثی؛ حمیدرضا وارثی؛ حسن بیک محمدی؛ سیروس قنبری؛ سیروس قنبری