هدفمند نمودن تخصیص اعتبارات احداث سدهای سنگی- ملاتی در مهندسی آبخیزداری با استفاده ازسیستم تصمیم‌گیری چند معیاره
1. هدفمند نمودن تخصیص اعتبارات احداث سدهای سنگی- ملاتی در مهندسی آبخیزداری با استفاده ازسیستم تصمیم‌گیری چند معیاره

خدیجه ترک؛ هیراد عبقری؛ مهشید سوری

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2016.20789

چکیده
  با توجه به این که احداث سدهای اصلاحی در پروژه­های آبخیزداری اعتبارات زیادی را دربر می­گیرد،  لذا مطالعات مکان‏یابی و اولویت­بندی مناطق بحرانی قبل از اجرای سدها باید به طور دقیق و جامع انجام ...  بیشتر