تحلیل مورفوتکتونیکی شکل‌گیری چاله‌های کویری دامنه‌های جنوبی و جنوب شرقی شیرکوه در پلیو - کواترنری
1. تحلیل مورفوتکتونیکی شکل‌گیری چاله‌های کویری دامنه‌های جنوبی و جنوب شرقی شیرکوه در پلیو - کواترنری

محمد شریفی پیچون؛ غلامرضا تاج بخش

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 19-34

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.120186.1232

چکیده
  اشکال مورفوتکتونیکی متعدد و متنوعی براثر فعالیت گسل دهشیر و گسل‌های ریدل درجه 2 و 3 منشعب از آن و در امتداد آنها، در پلیو - کواترنری به وجود آمده است. مهم‌ترین آنها، چاله‌های ساختمانی ابرقو و تاغستان ...  بیشتر
قبض و بسط ریگزارهای ایران نمونة مطالعه: ریگ زرین در ایران مرکزی
2. قبض و بسط ریگزارهای ایران نمونة مطالعه: ریگ زرین در ایران مرکزی

محمد شریفی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 127-150

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.116838.1150

چکیده
  ریگ‌های چاله‌های توپوگرافی جزو ریگ‌های ایستا دسته‌بندی می‌شوند. با وجود بعضی شرایط، فعالیت و گسترش این ریگ‌ها در بیشتر مناطق خشک ایران مرکزی ازجمله ریگ زرین فراهم است. مهم‌ترین این شرایط، بارش کم، ...  بیشتر
بررسی مواریث ژئوفرم‌های یخچالی کواترنر و تغییرات سیستم‌های مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک در حوضۀ خضرآباد ـ یزد
3. بررسی مواریث ژئوفرم‌های یخچالی کواترنر و تغییرات سیستم‌های مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک در حوضۀ خضرآباد ـ یزد

محمد شریفی؛ زهرا فرح بخش

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 19-40

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97954

چکیده
  در ایران مرکزی و در ارتفاعات آن، به‌ویژه در‌ دره‌های کوهستانی، لندفرم‌هایی مشاهده می‌شوند که به‌وجودآمدن آن در شرایط و سیستم آب و هوایی کنونی امکان ندارد‌. بیشتر پژوهشگران، این لندفرم‌ها را مربوط ...  بیشتر
هویت مکان و ادراک آن با رویکرد ژئوسیستمی
4. هویت مکان و ادراک آن با رویکرد ژئوسیستمی

محمد شریفی؛ محمدحسین رامشت؛ مجتبی رفیعیان؛ یوسف قویدل

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 1-22

چکیده
  پرسش اینکه ما کی هستیم متوقف بر پرسش ما کجا هستیم است. موقعیت و جایگاه سکونت انسانی در مکان امکانپذیر است. هر مکانی هویت وجودی قابل درکی دارد و این درک به عنوان مرجع و لنگرگاههای ثابت برای هویت‌های مختلف ...  بیشتر