نویسنده = جمال محمدی
تحلیل مکانی- فضایی پارک‌های شهری شهر نورآباد با استفاده از GIS

دوره 23، شماره 3، آذر 1391، صفحه 177-192

جمال محمدی؛ حسین پورقیومی؛ یاسر زارعی


تحلیلی بر جاذبه‌ها و تسهیلات گردشگری منطقه اورامانات

دوره 22، شماره 3، آذر 1390، صفحه 35-52

اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ ادریس باباخانزاده


تحلیل عناصر اقلیمی باد و بارش با تأکید بر طراحی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

دوره 21، شماره 3، آذر 1389، صفحه 61-82

جمال محمدی؛ جمال محمدی؛ رعنا شیخ بیگلو


چالش های صنعت حمل و نقل هوایی ایران (مطالعه موردی ترافیک هوایی اصفهان)

دوره 20، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 23-42

اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ جمال محمدی؛ محسن سقایی