روش ترکیبی ELECTRE-FAHP برای ارزیابی تناسب اراضی با رویکرد مکان‌یابی دفن پسماند در شهر اهواز
1. روش ترکیبی ELECTRE-FAHP برای ارزیابی تناسب اراضی با رویکرد مکان‌یابی دفن پسماند در شهر اهواز

جواد سدیدی؛ پیمان حیدریان؛ سارا عزیزی قلاتی؛ محمد باعقیده؛ سپیده عبدالملکی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 99-112

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97757.0

چکیده
  مسئلۀ دفن مواد زائد همواره از سال‌های دور گریبان‌گیر بشر بوده است. مسائل و مشکلات ناشی از دفن زباله‌ها سبب شده است تا در برخی از کشورهای جهان زباله‌دان‌های روباز جای خود را به محل دفن بهداشتی بدهند. ...  بیشتر