ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری مسیر رودخانۀ زاینده‌رود با استفاده از شاخص CTIS
1. ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری مسیر رودخانۀ زاینده‌رود با استفاده از شاخص CTIS

حمید برقی؛ حجت الله یزدانپناه؛ آرزو اسماعیلی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 81-96

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97864.0

چکیده
  آب‌وهوا و توریسم اجزای اصلی یک سیستم هستند که از راه‌های مختلف بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و در تعامل با یکدیگر، بحث جدید «اقلیم‌شناسی توریسم» را مطرح می‌کنند. اقلیم مناسب گردشگری نقش مهمی در انتخاب ...  بیشتر