نویسنده = حمید برقی
ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری مسیر رودخانۀ زاینده‌رود با استفاده از شاخص CTIS

دوره 28، شماره 3، آذر 1396، صفحه 81-96

10.22108/gep.2017.97864.0

حمید برقی؛ حجت الله یزدانپناه؛ آرزو اسماعیلی


برآورد تابش کلی خورشید در سطح افقی زمین در اصفهان

دوره 21، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 95-104

حجت اله یزان پناه؛ حمید برقی؛ راضیه میرمجربیان؛ حمید برقی


بررسی شدت خشکسالی با شاخص نرمال بارش (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)

دوره 20، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 43-56

داریوش رحیمی؛ داریوش رحیمی؛ سعید موحدی؛ سعید موحدی؛ حمید برقی؛ حمید برقی