ارزیابی شاخص‌های تعلق مکانی ساکنان بافت قدیم شهر کاشان
1. ارزیابی شاخص‌های تعلق مکانی ساکنان بافت قدیم شهر کاشان

محمدحسین سرایی؛ امیر اشنویی؛ مجتبی روستا

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 17-34

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2016.21813

چکیده
  دلبستگی به مکان و احساس تعلق به آن، این انگیزه را در فرد ایجاد می­کند که به احیا و نوسازی همه­جانبۀ محیط‌های خانگی و محلی بپردازد و اجرای برنامه­های مختلف اقتصادی و اجتماعی را در اجتماع محلی با توفیق ...  بیشتر
بررسی میزان پایداری توسعه در شهرهای مناطق خشک با تأکید بر مؤلفه‌های  زیست- محیطی: شهر اردکان
2. بررسی میزان پایداری توسعه در شهرهای مناطق خشک با تأکید بر مؤلفه‌های زیست- محیطی: شهر اردکان

محمدحسین سرایی؛ محمدحسین سرایی؛ سعیده مؤیدفر

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 47-76

چکیده
    چکیده   توسعه پایدار جدیدترین شعار جنبش زیست- محیطی در سطح جهان است و در درجه اول بر پیامدهای زیست-محیطی و اکولوژیک رشد و توسعه اقتصادی کشورها در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای تأکید داشته است و هدف اصلی ...  بیشتر