بررسی تغییرات مکانی فرود مدیترانه
1. بررسی تغییرات مکانی فرود مدیترانه

بهلول علیجانی؛ حسین نظاماتی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 79-92

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97959.0

چکیده
  فرود مدیترانه یکی از مهم‌ترین سیستم‌های کنترل‌کنندۀ اقلیم ایران در فصل سرد است. در این مطالعه از داده‌های روزانۀ ساعت 12 گرینویچ در محدودۀ زمانی 1980-2010 و در محدودۀ مکانی 5/12 تا 70 درجۀ شرقی و 5/12 تا 70 درجۀ ...  بیشتر