ارزیابی بوم‌گردشگری (اکوتوریسمی) پارک ملی کلاه قاضی با استفاده از الگوی برنامه‌ریزی راهبردی فریمن
1. ارزیابی بوم‌گردشگری (اکوتوریسمی) پارک ملی کلاه قاضی با استفاده از الگوی برنامه‌ریزی راهبردی فریمن

مهدیس سادات؛ محمود ذوقی؛ سپیده کریمی؛ محمد جواد امیری

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 107-126

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97925.0

چکیده
  بوم‌گردی یا اکوتوریسم یکی از شاخه‌های گردشگری است که بیشترین سازگاری را با طبیعت دارد و در سال‌های اخیر، توجه طبیعت‌دوستان را به خود جلب کرده است. اما توسعۀ بوم‌گردی در مناطق مختلف، گاهی بدون توجه ...  بیشتر