امکان سنجی راهبرد زیست‌محیطی شهر کربن صفر در شهرکرد
1. امکان سنجی راهبرد زیست‌محیطی شهر کربن صفر در شهرکرد

مصطفی محمدی ده چشمه؛ سهراب قائدی؛ ندا پیوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.122584.1291

چکیده
  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش‌شناسی توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی-های میدانی و تحلیل پرسشنامه‌ای است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، شاخص‌هایی در 8 دسته با توجه به ...  بیشتر
تحلیل تطبیقی شاخص‌های سلامت در استان خوزستان
2. تحلیل تطبیقی شاخص‌های سلامت در استان خوزستان

مصطفی محمدی ده چشمه؛ فرشته شنبه پور

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 57-74

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98018

چکیده
  سلامتی، موضوعی است که در توسعۀ مناطق تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد، به همین دلیل است که اصل 29 قانون اساسی نیز به سلامتی توجه کاملی نشان داده است. امروزه کیفیت و سلامت شرایط زندگی ساکنان شهرها ...  بیشتر