بررسی رابطه بین دمای سطحی خاک و رطوبت نزدیک به سطح در مرکز ایران
1. بررسی رابطه بین دمای سطحی خاک و رطوبت نزدیک به سطح در مرکز ایران

مینا مرادی زاده؛ مهدی مومنی؛ محمدرضا سراجیان

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 59-68

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97103.0

چکیده
  رطوبت اتمسفری، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در تمام تعامل‌های بین سطح و اتمسفر مانند جریان‌های انرژی بین زمین و اتمسفر است و مقدار این شاخص، تعادل انرژی در سطح زمین را نشان می‌دهد. ازآنجاکه مقدار نهایی ...  بیشتر
مقایسه شاخص‌های پوشش گیاهی سنجش از دور در پایش خشکسالی (مطالعه موردی مراتع نیمه شمال استان خوزستان)
2. مقایسه شاخص‌های پوشش گیاهی سنجش از دور در پایش خشکسالی (مطالعه موردی مراتع نیمه شمال استان خوزستان)

حجت اله یزدانپناه؛ مهدی مومنی؛ مهدی مومنی؛ سعید موحدی؛ حجت حسینقلی‌نژاد دزفولی؛ سعید موحدی؛ مریم سلیمانی تبار

دوره 25، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 85-98

چکیده
  نیمه شمالی استان خوزستان گوشه ای از مناطق خشک و نیمه خشک کشور ایران به شمار می آید که به دلیل این ویژگی دائماً تحت تأثیر نوسانات کوچک وبزرگ نزولات جوی است.در این پژوهش از یک سری دادهای ماهواره ای ویک سری ...  بیشتر