ارزیابی توان مدل SDSM در همانندسازی میانگین دمای شهر ارومیه
1. ارزیابی توان مدل SDSM در همانندسازی میانگین دمای شهر ارومیه

حسین عساکره؛ حسن شادمان

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 89-108

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.98143.0

چکیده
  الگوسازی اقلیمی، یکی از روش‌های بنیادین و کارا در ساده‌سازی پیچیدگی‌های دستگاه اقلیم است که درک ما را از چگونگی رفتار این سامانه افزایش می‌دهد؛ همچنین همانندسازی‌های اقلیمی با به‌کارگیری برون‌داد ...  بیشتر
تحلیل تغییرات بارش سالانه شمال غرب ایران
2. تحلیل تغییرات بارش سالانه شمال غرب ایران

حسین عساکره؛ رباب رزمی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 147-162

چکیده
    بارش یکی از متغیرترین عناصر اقلیمی است که تغییرات آن می‌تواند تبعات منفی محیطی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی برای جوامع بشری داشته باشد. ازاین رو مطالعه تغییرات بارش یکی از کانون‌های توجه اقلیم ...  بیشتر
تغییر توزیع فراوانی بارش‌های فرین شهر زنجان
3. تغییر توزیع فراوانی بارش‌های فرین شهر زنجان

حسین عساکره

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 51-66

چکیده
    تغییر عناصر اقلیمی به اشکال مختلفی قابل ردیابی است. در بسیاری مواقع این تغییرات نهان و از طریق مطالعه روند، آشکار نمی‌شوند. در بسیاری مواقع تغییر عناصر اقلیمی در شکل توزیع فراوانی و عمدتاً در دنباله ...  بیشتر
احتمال تواتر و تداوم یخبندان‌های زودرس و دیررس در شهر زنجان
4. احتمال تواتر و تداوم یخبندان‌های زودرس و دیررس در شهر زنجان

حسین عساکره؛ حسین عساکره

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 1-17

چکیده
   چکیده   دراین پژوهش، تواتر وتداوم یخبندان‌های زودرس و دیر رس شهر زنجان براساس قوانین احتمالی، به صورت فرایندهایی تصادفی و با استفاده از تکنیک زنجیره‌های مارکوف تجزیه و تحلیل گردید. از آن جا که مضرترین ...  بیشتر