سازوکار شکل‌گیری چرخند در بادپناه کوهستان زاگرس
1. سازوکار شکل‌گیری چرخند در بادپناه کوهستان زاگرس

سعید جهانبخش؛ علی محمد خورشیددوست؛ حمید میرهاشمی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 177-192

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98207.0

چکیده
  کوهستان زاگرس با جهت‌گیری شمال غربی ـ جنوب شرقی، سدی در برابر جریان‌های غربی محسوب می‌شود. مطالعۀ حاضر به‌منظور یافتن سازوکاری برای تشریح نوع ویژه‌ای از رخداد چرخندزایی در بادپناه زاگرس انجام شد. ...  بیشتر
تحلیل ساختار امواج گرمایی در غرب و جنوب غرب ایران
2. تحلیل ساختار امواج گرمایی در غرب و جنوب غرب ایران

داریوش رحیمی؛ حمید میر هاشمی؛ تیمور علیزده

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 69-80

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97948

چکیده
  امواج گرمایی یکی از پیامدهای روند افزایش دما در دستگاه اقلیم است. غرب و جنوب غرب ایران از جمله مناطقی هستند که در‌ سال‌های اخیر با موج گرمایی در فصل تابستان روبه‌رو بوده‌اند. امواج گرمایی منطقه با‌ ...  بیشتر