نویسنده = داریوش رحیمی
پالئوژئومورفولوژی دریاچة هامون

دوره 29، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 159-172

10.22108/gep.2018.98223.0

صمد فتوحی؛ احسان عطایی کیا؛ داریوش رحیمی


تحلیل ساختار امواج گرمایی در غرب و جنوب غرب ایران

دوره 28، شماره 3، آذر 1396، صفحه 69-80

10.22108/gep.2017.97948

داریوش رحیمی؛ حمید میر هاشمی؛ تیمور علیزده


تعیین مراحل فنولوژی و محاسبه نیازهای حرارتی گل محمدی

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 169-178

مرضیه مجد؛ جواد خوشحال؛ داریوش رحیمی؛ داریوش رحیمی؛ جواد خوشحال


پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت شهرکرد)

دوره 22، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 127-142

داریوش رحیمی؛ داریوش رحیمی


کاربردسامانه و مجموعه‌های فازی در پهنه بندی دمایی (استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 22، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 85-96

داریوش رحیمی؛ قدیر ولی‌پور؛ حجت‌اله یزدانپناه


بررسی شدت خشکسالی با شاخص نرمال بارش (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)

دوره 20، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 43-56

داریوش رحیمی؛ داریوش رحیمی؛ سعید موحدی؛ سعید موحدی؛ حمید برقی؛ حمید برقی