سهم منابع آبی ایران از سامانه‌های جوّی
1. سهم منابع آبی ایران از سامانه‌های جوّی

زهرا پاکزاد؛ محمد حسین رامشت؛ امیر گندمکار

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 153-164

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98262.0

چکیده
  بسیاری از پژوهشگران معتقدند سامانه‌های جوّی حاکم بر ایران در دوران سرد و گرم گذشته با زمان ما یکی بوده است؛ ولی همگی به این واقعیت اذعان دارند که حوزة عملکرد و سهم آنها در تأمین منابع آب جوّی ایران به‌شدت ...  بیشتر