اصلاح الگوهای رگرسیونی به کمک مدل های برنامه ریزی آرمانی و کاربرد آن در مطالعات برنامه ریزی و توسعه روستایی
1. اصلاح الگوهای رگرسیونی به کمک مدل های برنامه ریزی آرمانی و کاربرد آن در مطالعات برنامه ریزی و توسعه روستایی

عباس امینی فسخودی؛ عباس امینی فسخودی؛ جعفر خورسندی؛ شکرالله حمدحیدری

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 91-100

چکیده
  چکیده   پیش‌بینی و برآورد و به‌تبع آن تحلیل‌های رگرسیونی همواره جایگاه خاص و کاربرد گسترده‌ای در مطالعات حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی داشته است. از طرفی بکارگیری این روش‌ها نیز مستلزم پیش‌فرض‌هایی ...  بیشتر