مطالعه توزیع زمانی - مکانی احتمال وقوع یخبندان در استان زنجان
1. مطالعه توزیع زمانی - مکانی احتمال وقوع یخبندان در استان زنجان

سیدحسین میرموسوی؛ مصطفی حسین‌بابایی

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 167-184

چکیده
    یخبندان یکی از پدیده­های اقلیمی است که هر سال اتفاق می‌افتد و باعث بروز خسارات فراوانی در بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، فعالیت‌های صنعتی، حمل و نقل و خطرات جاده‌ای می‌شود. بنابراین، شناخت ...  بیشتر
کاربست توزیع‌های پواسن و دو جمله‌ای منفی در برآورد احتمالات رخداد روزهای تگرگ مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی
2. کاربست توزیع‌های پواسن و دو جمله‌ای منفی در برآورد احتمالات رخداد روزهای تگرگ مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی

سیدحسین میرموسوی؛ یونس اکبرزاده

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 73-84

چکیده
       چکیده   این مطالعه در جهت ایجاد زمینه برای برنامه‌ریزی به منظور کاهش خسارات تگرگ در مناطق آسیب‌پذیر استان آذربایجان ‌شرقی صورت گرفته است. برای این منظور، از اطلاعات روزانه مربوط به بارش تگرگ شش ...  بیشتر