نویسنده = حسن حسینی‌امینی
تحلیل موقعیت شهرک اداری شهریار براساس اصول پدافند غیرعامل

دوره 23، شماره 3، آذر 1391، صفحه 163-176

حسن کامران؛ حسن حسینی‌امینی


راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداری‌ها در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر زارچ)

دوره 22، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 41-58

ابوالفضل قنبری؛ میرنجف موسوی؛ رشید سعیدآبادی؛ علی باقری‌کشکولی؛ حسن حسینی‌امینی


نگرشی نو بر تکامل ژئومورفولوژیک چاله زمین ساختی اردبیل با رویکرد آمایش سرزمین

دوره 21، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 105-130

مقصود خیام؛ حسن حسینی‌امینی؛ رسول صمدزاده