مطالعه توزیع زمانی - مکانی احتمال وقوع یخبندان در استان زنجان
1. مطالعه توزیع زمانی - مکانی احتمال وقوع یخبندان در استان زنجان

سیدحسین میرموسوی؛ مصطفی حسین‌بابایی

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 167-184

چکیده
    یخبندان یکی از پدیده­های اقلیمی است که هر سال اتفاق می‌افتد و باعث بروز خسارات فراوانی در بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، فعالیت‌های صنعتی، حمل و نقل و خطرات جاده‌ای می‌شود. بنابراین، شناخت ...  بیشتر