تحلیل مکانی- فضایی پارک‌های شهری شهر نورآباد با استفاده از GIS
1. تحلیل مکانی- فضایی پارک‌های شهری شهر نورآباد با استفاده از GIS

جمال محمدی؛ حسین پورقیومی؛ یاسر زارعی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 177-192

چکیده
    امروزه آلودگی­های صنعتی اثرات مخرب زیادی بر محیط زیست شهری و زندگی ساکنان آن وارد کرده است. به منظور تعدیل اثرات مخرب این آسیب­های زیست محیطی مؤثرترین و در عین حال ساده­ترین راه توسعه فضای سبز ...  بیشتر