تحلیل دیرینه اقلیم حوضه آبریز دریاچه دشت ارژن با تاکید بر فراوانی استراکودها
1. تحلیل دیرینه اقلیم حوضه آبریز دریاچه دشت ارژن با تاکید بر فراوانی استراکودها

زهراسادات حسینی؛ ماریا امیرزاده؛ حسن لشکری

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 15-24

چکیده
  برای شناخت و درک بهتر شرایط اقلیمی کنونی و برنامه ریزی برای آینده نیاز به شناسایی شرایط اقلیمی دیرینه وچگونگی تغییرات آن درطول زمان تا عهد حاضر می‌باشد. راههای مختلفی برای شناسایی این تغییرات وجود دارد. ...  بیشتر
ردیابی آثار یخچال‌های طبیعی (مطالعه موردی: یخچال طبیعی حوضه تیگرانی ماهان)
2. ردیابی آثار یخچال‌های طبیعی (مطالعه موردی: یخچال طبیعی حوضه تیگرانی ماهان)

محمدحسین رامشت؛ محمود لاجوردی؛ حسن لشکری؛ طیبه محمودی محمدآبادی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 59-78

چکیده
    ماهیت اکثر اشکال و فرایندهای بیرونی زمین، اساساً تابع شرایط اقلیمی حاکم بر یک منطقـه در طـی زمان می بـاشد. لـذا آثـار و شـواهـد تغییرات اقلیمی دوران چهارم که مهمترین آنها وجود آثار یخچالی باقی مانده ...  بیشتر
بررسی سینوپتیکی بارش‌های سنگین در جنوب ایران( مطالعه موردی بارش 31 دسامبر 1984 لغایت 4 ژانویه 1985 حوضه آبریز رودخانه دالکی)
3. بررسی سینوپتیکی بارش‌های سنگین در جنوب ایران( مطالعه موردی بارش 31 دسامبر 1984 لغایت 4 ژانویه 1985 حوضه آبریز رودخانه دالکی)

اکرم پرنده خوزانی؛ حسن لشکری

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 123-136

چکیده
    به منظور بررسی شرایط سینوپتیکی مربوط به بارش 31 دسامبر1984 تا 4 ژانویه 1985 رود خانه دالکی،الگوی گردش فوقانی وتحتانی ونحوه فرارفت آن در زمان بارش بررود خانه دالکی مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی این بارش ...  بیشتر
تحلیل سینوپتیکی توفان گونو و اثرات آن بر جنوب شرق ایران
4. تحلیل سینوپتیکی توفان گونو و اثرات آن بر جنوب شرق ایران

حسن لشکری؛ حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی

دوره 21، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 1-20

چکیده
  تحلیل سینوپتیکی توفان گونو و اثرات آن بر جنوب شرق ایران   چکیده   هدف این تحقیق، شناخت عوامل سینوپتیکی و دینامیکی موثر بر شکل گیری توفان گونو و آثار آن بر جنوب شرق ایران است. برای تحلیل سینوپتیکی توفان، ...  بیشتر