تحلیل آماری و پیش‌بینی احتمال وقوع بادهای شدید و طوفانی استان کرمانشاه
1. تحلیل آماری و پیش‌بینی احتمال وقوع بادهای شدید و طوفانی استان کرمانشاه

کوهزاد رئیس پور؛ احسان بیگ رضایی؛ تقی طاوسی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 93-106

چکیده
   طوفان یکی از مخاطره‌آمیز ترین بلایای طبیعی می‌باشد که حدود 30 درصد از سهم 90 درصدی بلایای طبیعی مرتبط با عوامل اقلیمی را به خود اختصاص داده و همه ساله خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری وارد می سازد. به ...  بیشتر