مطالعه روند تغییرات بارش برف در منطقه شمال غرب ایران
1. مطالعه روند تغییرات بارش برف در منطقه شمال غرب ایران

لیلا صبور؛ سید حسین میرموسوی

دوره 25، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 119-136

چکیده
  یکی از صفات مشترک همه پیش بینی‌های مربوط به تغییرات اقلیمی، گرم شدن میانگین دمای هوا، در نزدیکی سطح زمین است. از تاثیرات منفی گرمایش جهانی، کاهش آب رودخانه‌ها و سطح آب دریاچه‌ها، بخصوص در محیط‌هایی ...  بیشتر