بررسی چینه‌شناسی نبکاها برای تشخیص نوسان‌های اقلیمی مطالعۀ موردی: حوضه علاء در حاشیۀ کویر مرکزی
1. بررسی چینه‌شناسی نبکاها برای تشخیص نوسان‌های اقلیمی مطالعۀ موردی: حوضه علاء در حاشیۀ کویر مرکزی

هایده آرا؛ مریم قاسم نژاد؛ مریم ملاشاهی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 83-98

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97832.0

چکیده
  رسوبات بادی منبع عمده‌ای از اطلاعات دیرینۀ محیطی هستند و از چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی تپه‌های ماسه‌ای برای تفسیر رخدادهای گذشته ناشی از افزایش فعالیت بادی استفاده می‌شود. عناصر چینه‌شناسی و رسوب‌شناشی ...  بیشتر
ابن سینا و یونیفرمیتاریانیسم
2. ابن سینا و یونیفرمیتاریانیسم

مریم قاسم نژاد؛ سید رضا حسین زاده

دوره 25، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 43-62

چکیده
  گر چه ژئومورفولوژیست‌های آمریکایی اصرار دارند شروع ژئومورفولوژی را به ویلیام موریس دیویس نسبت دهند لیکن موضوع ژئومورفولوژی تاریخچه‌ای بسیار طولانی‌تر دارد. فلاسفه یونان و رم قدیم در نوشته‌های خود ...  بیشتر