کیاس فرسایشی و تحولات پیش بینی نشده چاله اردبیل
1. کیاس فرسایشی و تحولات پیش بینی نشده چاله اردبیل

لیلا گلی مختاری؛ لیلا گلی مختاری؛ زهرا داداش زاده؛ هایده آراء

دوره 25، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 231-242

چکیده
  چکیده پاره‌ای تغییرات جزئی در یک سیستم محیطی می‌تواند پیامدهای شگرف و غیر قابل پیش بینی را بدنبال داشته باشد. چنین تغییرات اندک، که می‌تواند تحولات بزرگ و غیر قبل تصوری را بوجود آورد اصطلاحاً کیاس ...  بیشتر