ارزیابی نقش رودباد جنب حاره ای در کنترل بارشهای ایران
1. ارزیابی نقش رودباد جنب حاره ای در کنترل بارشهای ایران

غلامرضا روشن؛ عبدالعظیم قانقرمه

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 149-170

چکیده
  هسته های سرعت باد بیش از 30 متر در ثانیه در حاشیه استوایی بادهای غربی را رودباد جنب حاره ای گفته که نقش موثری در کنترل مولفه های آب و هوایی عرضهای پایین و میانه منجمله میزان و تعداد روز های بارش دارد، اشاره ...  بیشتر
احتمال تاثیر تغییر اقلیم بر نوسانات منحنی شدت و فراوانی بارش موثر در ایستگاه‌های شمال غرب ایران
2. احتمال تاثیر تغییر اقلیم بر نوسانات منحنی شدت و فراوانی بارش موثر در ایستگاه‌های شمال غرب ایران

عبدالعظیم قانقرمه؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ غلام رضا روشن

دوره 25، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 61-84

چکیده
  بررسی ویژگی‌های آب و هوا و شناخت عناصر و پارامتر‌های اقلیمی یک منطقه، می تواند در امر برنامه ریزی و آمایش آن سرزمین نقش عمده ای ایفا نماید. بارش موثر به عنوان یکی از مهمترین عناصر اقلیمی در نواحی شمالغرب ...  بیشتر
اثرتغییر اقلیم منطقه ای بر نیاز آبی غلات دیم در ایران
3. اثرتغییر اقلیم منطقه ای بر نیاز آبی غلات دیم در ایران

اسماعیل شاهکوئی؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ غلامرضا روشن

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 179-194

چکیده
  این تحقیق بدنبال شبیه سازی اثر گرمایش جهانی بروی نیاز آبی غلات دیم(پاییزه) در مناطق مختلف ایران می باشد. در این تحقیق برای شبیه سازی مولفه های آب و هوایی تا سال 2100 از مدل MAGICC/SCENGEN 5.3 استفاده گردید. در این ...  بیشتر