پایش پهنه‌ نمکی پلایای دامغان با پردازش داده‌های ماهواره‌ای چندطیفی
1. پایش پهنه‌ نمکی پلایای دامغان با پردازش داده‌های ماهواره‌ای چندطیفی

محمد حسین فتحی؛ نادر سرمستی؛ فریبا اسفندیاری

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 275-290

چکیده
  یکی از ضروری‌ترین اطلاعات مورد نیاز مدیران منابع طبیعی، تهیه نقشه‌ پهنه‌های نمکی پلایاها می‌باشد. تهیه چنین نقشه‌هایی با استفاده از روش‌های سنتی مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی خواهد بود. داده‌های ...  بیشتر