مقایسۀ ظرفیت‌های بوم‌گردشگری (اکوتوریسم) منطقۀ جازموریان در شرایط نرمال و خشکسالی
1. مقایسۀ ظرفیت‌های بوم‌گردشگری (اکوتوریسم) منطقۀ جازموریان در شرایط نرمال و خشکسالی

رسول مهدوی؛ جاسم احمدی؛ اسدالله خورانی؛ محمدرضا اورمزدی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 159-174

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97668

چکیده
  با گسترش شهرنشینی و افزایش اوقات فراغت، روند افزایش طبیعت­گردی و تخریب محیط زیست و جاذبه‌های فرهنگی در سطح جهانی رو به گسترش است. هدف این مقاله شناسایی منابع و ظرفیت‌های توسعۀ بوم‌گردشگری (اکوتوریسم) ...  بیشتر