ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهر اصفهان با تأکید بر آلودگی هوا
1. ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهر اصفهان با تأکید بر آلودگی هوا

سید اسکندر صیدایی؛ سیده سمیه حسینی؛ بنت الهدی یزدانبخش

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 113-126

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.97857.0

چکیده
  ارزیابی پایداری زیست‌محیطی، یکی از مهم‌ترین ابزارها در فرایند برنامه‌ریزی توسعة پایدار است و بنابراین توجه به آن در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای دستیابی به یک برنامه‌ریزی مناسب همگام ...  بیشتر
تحلیل الگوهای فضایی – اجتماعی مساکن روستایی و عوامل مؤثر برآن در استان قم
2. تحلیل الگوهای فضایی – اجتماعی مساکن روستایی و عوامل مؤثر برآن در استان قم

سید اسکندر صیدایی؛ محمدعلی احمدی‌شاپورآبادی

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 57-78

چکیده
    مساکن روستایی نشان دهنده چشم انداز فرهنگی حاصل از تعامل بین انسان و محیط و دارای ارتباط دو سویه بین تحولاتفضایی – کالبدی و تغییرات در ساخت اجتماعی و اقتصادی بوده و متأثر از مجموعه‌ای از عوامل جغرافیایی، ...  بیشتر
ارزیابی نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ارائه خدمات به نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: روستاهای سین، مهرگان، مدیسه و کبوترآباد در استان اصفهان
3. ارزیابی نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ارائه خدمات به نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: روستاهای سین، مهرگان، مدیسه و کبوترآباد در استان اصفهان

سید اسکندر صیدایی؛ زهرا هدایتی مقدم

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 129-146

چکیده
    کشور ایران همگام با بسیاری از کشورهای پیشرو جهان نسبت به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی اقدام کرده و تلاش می‌کند با استفاده از این فناوری خدمات دولتی را به دورترین نقاط کشور منتقل نماید. ...  بیشتر
ارزیابی توان اکولوژیک محیط برای تعیین مناطق مستعد کشاورزی با استفاده از GIS (بخش مرکزی شهرستان کیار)
4. ارزیابی توان اکولوژیک محیط برای تعیین مناطق مستعد کشاورزی با استفاده از GIS (بخش مرکزی شهرستان کیار)

سیدهدایت اله نوری؛ سیداسکندر صیدایی؛ صدیقه کیانی؛ زهرا سلطانی؛ اصغر نوروزی آورگانی

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 33-46

چکیده
    چکیده   دستیابی به توسعه پایدار و استفاده بهینه و کارآ از منابع، در گرو شناخت جامع و دقیق از امکانات، توان ها و محدودیت‌هایی است که در رسیدن به وضع مطلوب با آن مواجهیم. در بخش مرکزی شهرستان کیار از استان ...  بیشتر