تدوین سناریوهای زیست‌پذیری مناطق روستایی براساس اصول آینده‌پژوهی نمونة مطالعه: شهرستان اسلام‌آباد غرب
1. تدوین سناریوهای زیست‌پذیری مناطق روستایی براساس اصول آینده‌پژوهی نمونة مطالعه: شهرستان اسلام‌آباد غرب

بهرام ایمانی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 35-56

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.120585.1240

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور تدوین سناریوهای زیست‌پذیری روستاهای شهرستان اسلام‌آباد غرب براساس اصول آینده‌پژوهی انجام شده است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی‌نظری و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی‌تحلیلی و مبتنی ...  بیشتر
تحلیل فضایی پهنه‌های مخاطره آمیز شهرستان اردبیل
2. تحلیل فضایی پهنه‌های مخاطره آمیز شهرستان اردبیل

بهرام ایمانی؛ محسن پورخسروانی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 109-128

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98319.0

چکیده
  زیرساخت‌های نامناسب واحدهای سکونتگاهی و نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی موجود میان شهرها و روستاها، منجر به نابسامانی فضایی در شبکة سکونتگاهی کشور شده و آسیب‌پذیری آنها را در برابر بلایای طبیعی پیوسته ...  بیشتر
دیدگاه ساکنان روستای وکیل آباد نسبت به سودمندی گردشگری برای مردم محلی
3. دیدگاه ساکنان روستای وکیل آباد نسبت به سودمندی گردشگری برای مردم محلی

آئیژ عزمی؛ بهرام ایمانی؛ مرتضی محمدجانی

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 105-116

چکیده
   تعامل های گردشگر و جامعه میزبان از جمله مسایل مهمی است که توجه به آن می تواند در رونق هر چه بیشتر گردشگری مفید باشد و این تحقیق بدین منظور انجام گرفته است . این مقاله نگرش مردم را درباره گردشگری و سودمند ...  بیشتر