پیش‌بینی روند تغییرات یخبندان در ایستگاه هواشناسی کاشان
1. پیش‌بینی روند تغییرات یخبندان در ایستگاه هواشناسی کاشان

برومند صلاحی؛ فخری السادات فاطمی نیا

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 21-36

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97830.0

چکیده
  در این پژوهش، به منظور آگاهی از روند پدیدة یخبندان طی سال‌های آینده در ایستگاه کاشان، روزهای یخبندان این ایستگاه الگو‌سازی شد. در این راستا، مقایسه و انتخاب بهترین الگوی برازش داده‌شده به سری با الگو‌های ...  بیشتر
بررسی گستره‌ی مکانی- زمانی پرفشار جنب حاره‌ای در نیمکره شمالی
2. بررسی گستره‌ی مکانی- زمانی پرفشار جنب حاره‌ای در نیمکره شمالی

فخری سادات فاطمی نیا؛ سید محمد حسینی؛ عبدالرضا کاشکی

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 206-224

چکیده
  در این پژوهش به منظور تحلیل مکانی- زمانی پرفشار جنب حاره‌ای، از داده‌های دوباره واکاوی شده ارتفاع-ژئوپتانسیل تراز میانی وردسپهر از پایگاه داده‌ی(NCEP/NCAR) با تفکیک افقی 5/2 درجه قوسی بهره گرفته شد. بازه‌ی ...  بیشتر
شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مورد: حوضه آبخیز فریدن)
3. شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مورد: حوضه آبخیز فریدن)

فخری سادات فاطمی نیا؛ سید محمد حسینی؛ جواد خوشحال دستجردی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 25-40

چکیده
  سیل، یکی از پدیده‌های ویرانگر طبیعی است که پیش‌بینی آن از اهمیت بالایی برخوردار است و در این میان برآورد بارش- رواناب به دلیل تأثیرگذاری عوامل مختلف، دشوار است. در این پژوهش با استفاده از شبکه پرسپترون ...  بیشتر