ارتقاء و ساماندهی ساختار راسته بازارهای سنتی با تأکید بر پیکره‌بندی و همپیوندی فضایی نمونه موردی: بازار کرمانشاه
1. ارتقاء و ساماندهی ساختار راسته بازارهای سنتی با تأکید بر پیکره‌بندی و همپیوندی فضایی نمونه موردی: بازار کرمانشاه

حسن سجادزاده؛ مهسا عباسی کرناچی؛ ندا سهرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.123372.1313

چکیده
  نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های ایجاد شده در ابعاد مختلف کالبدی، عملکردی و معنایی که پیامد عدم توجه به ساختار و سازمان‌فضایی شهرهای کهن و استخوان‌بندی اصلی آن است، لزوم بازنگری و کنکاش در روش‌های مطلوب‌تر ...  بیشتر
بررسی نحو فضایی ساختار محله‌های سنتی با نگرش محرک توسعه (نمونۀ موردی: محلۀ حاجی شهر همدان)
2. بررسی نحو فضایی ساختار محله‌های سنتی با نگرش محرک توسعه (نمونۀ موردی: محلۀ حاجی شهر همدان)

سجاد زلفی گل؛ حسن سجادزاده

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 53-70

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.103306.1034

چکیده
  جایگاه محله‌ها در سطح شهرها، همواره بسیار مهم و تأثیرگذار بوده است و محله‌های سنتی به علت داشتن قدمت طولانی در معادله‌های شهری، اهمیت بیشتری داشته‌اند. امروزه به علت توسعه‌های شهری بی‌برنامه، لجام‌گسیخته ...  بیشتر