تحلیل همدید طوفان های گرد و غبار ایلام (1987 - 2005)
1. تحلیل همدید طوفان های گرد و غبار ایلام (1987 - 2005)

جواد خوشحال دستجردی؛ سید حجت موسوی؛ عبدالرضا کاشکی

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 15-34

چکیده
    طوفان‌های گردوغبار علاوه بر اینکه عامل مهمی در هدر رفت خاک، خسارات اقتصادی به بخش‌های صنعتی، کشاورزی و شریان‌های ارتباطی در اکثر مناطق ایران خصوصاً غرب و جنوبغرب محسوب می‌گردد، می‌تواند باعث ...  بیشتر