بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در ایران (با رویکرد جذب گردشگران خارجی)
1. بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در ایران (با رویکرد جذب گردشگران خارجی)

جعفر هزارجریبی؛ ملک محمد نجفی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 133-146

چکیده
    صنعت مسافرت و جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع‌ترین صنعت در دنیا به حساب می‌آید. پدیده گردشگری که خود به صورت یک پدیده اجتماعی- فرهنگی مطرح است به بزرگترین تحرک و جابجایی انسان‌ها اطلاق می‌شود. ...  بیشتر
احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری
2. احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری

جعفر هزارجریبی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 121-143

چکیده
    افزایش شمار گردشگران موجب رونق گرفتن کسب و کار و افزایش درآمد شرکت‌ها و موسساتی می‌شود که، در این عرصه فعالیت می‌کنند. توسعه گردشگردی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، عامل موثری برای مقابله ...  بیشتر