بررسی تحلیلی- تطبیقی شاخص های توسعه گردشگری الکترونیک در شهر اصفهان
1. بررسی تحلیلی- تطبیقی شاخص های توسعه گردشگری الکترونیک در شهر اصفهان

امیر عباس یوسفی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ احمد خادم الحسینی

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 133-150

چکیده
    شهر اصفهان علی‌رغم جاذبه‌های متنوع فرهنگی، تاریخی، مذهبی و اکوتوریستی، جایگاه شایسته‌ای در عرصه بین‌المللی از لحاظ درآمدهای حاصل از گردشگری ندارد. بطور کلی آمار‌ها گویای جایگاه نازل صنعت توریسم ...  بیشتر