نویسنده = علی مهرابی
پیش‌بینی بزرگا و محل وقوع زلزله‌های احتمالی در محدوده خطوط ریلی استان هرمزگان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

10.22108/gep.2023.136336.1569

محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی؛ زهرا امیرجهانشاهی