تحلیل تناسب اراضی در مکان‌یابی مراکز تولید کمپوست ‏(مطالعة موردی: استان فارس)‏
1. تحلیل تناسب اراضی در مکان‌یابی مراکز تولید کمپوست ‏(مطالعة موردی: استان فارس)‏

عطا غفاری گیلانده؛ محمد حسن یزدانی؛ عبدالوهاب غلامی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 127-152

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.97867.0

چکیده
  امروزه یکی از بارزترین معضلات بهداشتی و زیست‌محیطی شهرها، روند صعودی تولید پسماندهای جامد است. برای رفع این مشکل می‌بایست آن را مدیریت کرد و به نهادینه‌شدن پدیده‌هایی چون بازیافت مواد، تولید کمپوست، ...  بیشتر