کلیدواژه‌ها = مکان یابی
مکان یابی عرصه های مناسب ذخیره نزولات آسمانی با استفاده از GIS ( مطالعه موردی دشت کاشان)

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 85-96

سیدجواد ساداتی نژاد؛ عباسعلی ولی؛ عباسعلی ولی؛ یعقوب یزدانی‌مقدم؛ رضا قضاوی


برهان خلف: مکان گزینی سدهای زیرزمینی

دوره 26، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 53-66

زهرا ناظری تهرودی؛ علی اکبر جمالی؛ محمدرضا نوجوان بشنیغان


توزیع فضایی و مکان یابی کتابخانه‌های عمومی شهر بروجرد با استفاده از مدل AHP و تکنیک GIS

دوره 26، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 203-220

محبوبه بهرامی؛ معصومه ولیپوری؛ پریسا حجی‌ملایری


مدل‌سازی مکان‌یابی بیمارستان با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS

دوره 25، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-24

احمد پوراحمد؛ احمد پوراحمد؛ احمد پوراحمد؛ مهدی اشلقی؛ ایوب منوچهری؛ حسن اهار؛ ایوب منوچهری؛ مجید رمضانی مهربان


اولویت‌بندی و تحلیل راهبردی مکان بهینه احداث پارکینگ عمومی در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر سنقر)

دوره 24، شماره 3، آذر 1392، صفحه 179-196

داود جمینی؛ داود جمینی؛ یوسف قنبری؛ یوسف قنبری؛ حسین کماسی