کلیدواژه‌ها = AHP
ارزیابی و رتبه‌بندی دهستان‌های مستعد توسعه کشاورزی (مورد: شهرستان کرمانشاه)

دوره 27، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 131-146

10.22108/gep.2016.21363

کیومرث زرافشانی؛ فاطمه مرام؛ علی اصغر میرک زاده؛ امجد ملکی


پهنه‌بندی مناطق دارای پتانسیل آتش‌سوزی در جنگل‌ها با استفاده ازروش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 171-198

مرتضی احمدی اردکانی؛ محمد رجبی؛ علی سرکارگر اردکانی


مدل‌سازی مکان‌یابی بیمارستان با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS

دوره 25، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-24

احمد پوراحمد؛ احمد پوراحمد؛ احمد پوراحمد؛ مهدی اشلقی؛ ایوب منوچهری؛ حسن اهار؛ ایوب منوچهری؛ مجید رمضانی مهربان