کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 24
4. بررسی روند تغییرات نمایۀ NDVI ایران در کمربندهای ارتفاعی

دوره 28، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 71-84

10.22108/gep.2018.98153.0

امیدرضا کفایت مطلق؛ سید ابوالفضل مسعودیان


6. واکاوی روند تغییرات روزهای برفپوشان در ایران بر پایۀ داده‌های دورسنجی

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 49-60

10.22108/gep.2017.98045.0

محمد صادق کیخسروی کیانی؛ ابوالفضل مسعودیان


7. فصل‌بندی روزهای برفپوشان ایران‌زمین به کمک داده‌های دورسنجی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 33-48

10.22108/gep.2017.98088

محمد صادق کیخسروی کیانی؛ ابوالفضل مسعودیان


8. بررسی و تحلیل الگوی فضایی تغییرات درون‌دهه‌ای بارش‌های سنگین و فوق‌سنگین ایران

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 67-86

10.22108/gep.2017.97958

حسین میر موسوی؛ مهدی دوستکامیان؛ فاطمه ستوده


9. دستهبندی مناطق همگن خشکی به‌کمک روش‌های ‌گشتاور خطی و تحلیل خوشه‌ای

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 103-118

10.22108/gep.2016.21818

محمد زارع؛ سمانه پورمحمدی؛ حمید سودایی زاده


11. آشکار سازی و پایش طوفان فراگیر 1 جولای 2008 ایران با استفاه از سنجنده NOAA/AVHRR

دوره 26، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 263-276

صیاد اصغری؛ سعید جهانبخش؛ محمود خسروی؛ بتول زینالی؛ محمود خسروی؛ خلیل ولی زاده؛ سعید جهانبخش


13. تغییرپذیری زمانی – مکانی بارش‌های حدی در ایران

دوره 25، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 25-36

همت‌الله رورده؛ یدالله یوسفی؛ جعفر معصوم‌پور سماکوش؛ وحید فیضی


15. اثرتغییر اقلیم منطقه ای بر نیاز آبی غلات دیم در ایران

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 179-194

اسماعیل شاهکوئی؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ غلامرضا روشن


16. تحلیل همدید یخبندان‌های فراگیرو بادوام ایران

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 129-140

سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند


17. نقش پرفشار سیبری در پراکنش دماهای کمینه روزانه ایران

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 151-166

امیرحسین حلبیان؛ مهران شبانکاری


19. نگرشی بر تغییرات حداقل‌های مطلق دما در پهنه ایران زمین

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 199-216

فرامرز خوش اخلاق؛ ابراهیم غریبی؛ ذلیخا شفیعی


21. تحلیل سینوپتیک یخبندان شدید، دیرهنگام و فراگیر فروردین ماه 1388

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-14

قاسم عزیزی؛ علی حنفی؛ محسن سلطانی؛ موسی آقاجانی


22. بررسی پایداری منابع بوم شناختی با استفاده از شاخص جای ‌پای بوم‌شناسی: مورد ایران

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 97-106

محمدحسین سرایی؛ عبدالحمید زارعی فرشاد


23. تحلیل نابرابری‌های درون منطقه‌ای توسعه در استان مازندران

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 13-28

فرهنگ مظفر؛ یداله آقایی؛ مسعود تقوایی؛ رعنا شیخ بیگلو


24. پهنه بندی ایران بر مبنای دماهای حداقل

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 83-106

بهمن جوادی؛ فیروز مجرد