واکاوی اثر رشته‌کوه‌های زاگرس بر تغییرات بارش‌های سودانی در غرب ایران
1. واکاوی اثر رشته‌کوه‌های زاگرس بر تغییرات بارش‌های سودانی در غرب ایران

مهرداد کیانی؛ حسن لشکری؛ هوشنگ قائمی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 17-40

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.117653.1169

چکیده
  رشته‌کوه‌های زاگرس به‌مثابة مهم‌ترین چهرة ناهمواری در غرب ایران علاوه بر اثر کوهساری بر وقوع بارش‌ها، بر فعالیت سامانه‌های بارشی نیز تأثیرگذارند. هدف اصلی مقالة حاضر، تحلیل اثر تقویت‌کنندة کوه‌های ...  بیشتر
تأثیر دمای سطح آب اقیانوس هند بر تغییرات بارش نیمة جنوبی کشور
2. تأثیر دمای سطح آب اقیانوس هند بر تغییرات بارش نیمة جنوبی کشور

فرناز پوراصغر؛ هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 145-166

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98103.0

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر دمای سطح آب اقیانوس هند بر تغییرات بارش نیمة جنوبی کشور با بهره‌گیری از داده‌های ماهانة بارش و داده‌های بازواکاوی‌شده در دورة زمانی 2005-1974 بررسی و توزیع مکانی نابهنجاری بارش در ...  بیشتر
بررسی همدید کنش‌های چرخندی و همبستگی آنها با بارش کشور در سال 1372
3. بررسی همدید کنش‌های چرخندی و همبستگی آنها با بارش کشور در سال 1372

سعید موحدی؛ محمد براتی

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 21-40

چکیده
  در این مطالعه به بررسی همدید و سه‌بعدی مراکز چرخندزایی و همبستگی آنها با بارش کشور به شیوه مقایسه­ای در ترازهای مختلف جو در سال 1372 پرداخته شده است. بررسی چرخندها در مقیاس­های مختلف و به شیوه­های ...  بیشتر
ارزیابی نقش رودباد جنب حاره ای در کنترل بارشهای ایران
4. ارزیابی نقش رودباد جنب حاره ای در کنترل بارشهای ایران

غلامرضا روشن؛ عبدالعظیم قانقرمه

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 149-170

چکیده
  هسته های سرعت باد بیش از 30 متر در ثانیه در حاشیه استوایی بادهای غربی را رودباد جنب حاره ای گفته که نقش موثری در کنترل مولفه های آب و هوایی عرضهای پایین و میانه منجمله میزان و تعداد روز های بارش دارد، اشاره ...  بیشتر
روند سهم ماندگاری‌های بارش در بسامد رخداد روزهای بارشی و تأمین مقدار بارش استان کردستان
5. روند سهم ماندگاری‌های بارش در بسامد رخداد روزهای بارشی و تأمین مقدار بارش استان کردستان

محمد دارند

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 291-312

چکیده
  برای انجام این پژوهش داده‌های 188 پیمونگاه همدید، اقلیمی و بارانسنجی داخل و خارج از مرز استان مربوط به وزارت نیرو و سازمان هواشناسی طی بازه‌ی زمانی 1/1/1340 تا 29/12/1388 بکار گرفته شد. به کمک روش زمین‌آماری کریگینگ ...  بیشتر
مدل سازی بارش- رواناب حوضه آبریز کشکان براساس مدلهای آماری
6. مدل سازی بارش- رواناب حوضه آبریز کشکان براساس مدلهای آماری

مهدی مهدی نسب؛ تقی طاوسی؛ تقی طاوسی؛ حسین نگارش

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 67-84

چکیده
  رواناب سطحی به آن قسمت از بارش گفته می شود که در امتداد سطح شیب زمین جاری و به صورت جریان سطحی یا زیر سطحی از حوضه خارج می‌گردد. مدل هیدرولوژیکی ساختاری است که بتواند با توجه به ویژگی‌های حوضه و عامل های ...  بیشتر
تغییرپذیری زمانی – مکانی بارش‌های حدی در ایران
7. تغییرپذیری زمانی – مکانی بارش‌های حدی در ایران

همت‌الله رورده؛ یدالله یوسفی؛ جعفر معصوم‌پور سماکوش؛ وحید فیضی

دوره 25، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 25-36

چکیده
  بارش از جمله عناصر اقلیمی است که در بُعد زمان و مکان دارای تغییرات بسیاری است. در این بین مطالعه بارش‌های حدی به سبب اثرات مخرب و زیانبار آن، دارای اهمیت بسزائی است. هدف اصلی مقاله، بررسی تغییرات درون ...  بیشتر
تأثیر فعالیت های خورشیدی بر بارش استان گلستان طی دورهای آماری 1961 تا 2005
8. تأثیر فعالیت های خورشیدی بر بارش استان گلستان طی دورهای آماری 1961 تا 2005

سیده سمیرا میردیلمی؛ محمود خسروی

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 33-46

چکیده
  لکه‌های خورشید یکی از شاخص ترین فعالیت‌های سطح خورشید است. ارتباط این فعالیت‌ها با پدیده‌های اقلیمی از دیرباز مورد توجه بوده است بنابراین هدف این مقاله بررسی نقش لکه‌های خورشیدی بر تغییرات سالانه، ...  بیشتر
تحلیل فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت و منابع رطوبتی بارش سواحل جنوبی خزر
9. تحلیل فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت و منابع رطوبتی بارش سواحل جنوبی خزر

مجید آزادی؛ ابوالفضل مسعودیان؛ حسنعلی غیور؛ حمید نوری

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 1-14

چکیده
  این تحقیق به بررسی فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت در رویدادهای بارشی همرفت و غیر همرفت سواحل جنوبی خزر در زمان رخداد بارش‌های سنگین و فوق سنگین می پردازد و ضمن مقایسه آن‌ها، سهم مشارکت منابع مختلف رطوبتی ...  بیشتر
تحلیل تغییرات بارش سالانه شمال غرب ایران
10. تحلیل تغییرات بارش سالانه شمال غرب ایران

حسین عساکره؛ رباب رزمی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 147-162

چکیده
    بارش یکی از متغیرترین عناصر اقلیمی است که تغییرات آن می‌تواند تبعات منفی محیطی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی برای جوامع بشری داشته باشد. ازاین رو مطالعه تغییرات بارش یکی از کانون‌های توجه اقلیم ...  بیشتر
شناسایی تیپ‌های بارشی زاهدان به روش تحلیل خوشه‌ای
11. شناسایی تیپ‌های بارشی زاهدان به روش تحلیل خوشه‌ای

حمید نظری پور؛ محمود خسروی

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 29-44

چکیده
   در این مقاله داده های بارش روزانه زاهدان از اول ژانویه 1966 تا آخر دسامبر 2005 میلادی برای شناسایی تیپ های بارشی زاهدان بررسی گردید. ابتدا روزهای بارشی استخراج شده و هفت پارامتر بارشی و چهار پارامتر زمانی ...  بیشتر
بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در سواحل شمالی خلیج فارس با استفاده از آزمون کندال
12. بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در سواحل شمالی خلیج فارس با استفاده از آزمون کندال

کمال امیدوار؛ کمال امیدوار؛ یونس خسروی

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 33-46

چکیده
    چکیده   به منظور آشکارسازی تغییر اقلیم در سواحل شمالی خلیج فارس، داده‌های مربوط به 5 پارامتر دمای حداقل، دمای حداکثر، دمای میانگین، رطوبت نسبی و بارش سه ایستگاه سینوپتیک بندرعباس، بوشهر و آبادان در ...  بیشتر