کلیدواژه‌ها = توزیع فضایی
توزیع فضایی کیفیت زندگی و شناسایی تعیین‌کننده‌های آن در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعة موردی: شهرستان روانسر، استان کرمانشاه)

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 57-78

10.22108/gep.2017.97940

داود جمینی؛ مسعود صفری علی اکبری؛ مریم صالحی کاخکی؛ خالد علی پور؛ امیرعلی ذولفقاری


تحلیل تطبیقی شاخص‌های اشتغال شهری شهرستان‌های ایران

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 109-128

علی زنگی آبادی؛ علیرضا رحیمی؛ سمانه مسیبی


تحلیل مکانی- فضایی پارک‌های شهری شهر نورآباد با استفاده از GIS

دوره 23، شماره 3، آذر 1391، صفحه 177-192

جمال محمدی؛ حسین پورقیومی؛ یاسر زارعی