کلیدواژه‌ها = تحلیل فضایی
تحلیل فضایی پهنه‌های مخاطره آمیز شهرستان اردبیل

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 109-128

10.22108/gep.2017.98319.0

بهرام ایمانی؛ محسن پورخسروانی