کلیدواژه‌ها = پهنه بندی
تعداد مقالات: 5
1. پهنه بندی تاریخ‌های کاشت ارقام گلرنگ بهاره در استان اصفهان

دوره 24، شماره 1، بهار 1392، صفحه 171-182

طلعت یساری؛ جواد خوشحال؛ محمدرضا شهسواری


2. نقشه پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز کارون بزرگ با استفاده از مدل AHP درمحیط GIS

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 39-56

مجتبی یمانی؛ سیروس حسن‌پور؛ ابوالفضل مصطفایی؛ مجید شادمان‌رودپشتی


3. ارزیابی و پهنه‌بندی خطر رخداد سیلاب در حوضه فرحزاد (تهران) با استفاده از مدل فازی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 121-138

عزت‌الله قنواتی؛ امیر کرم؛ مرضیه آقاعلیخانی


5. تحلیل سینوپتیک یخبندان شدید، دیرهنگام و فراگیر فروردین ماه 1388

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-14

قاسم عزیزی؛ علی حنفی؛ محسن سلطانی؛ موسی آقاجانی