کلیدواژه‌ها = دما
پیش‌یابی میانگین روزانۀ دما در کرانه‌های جنوبی دریای خزر و ارتباط آن با ارتفاع ژئوپتانسیل

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 129-144

10.22108/gep.2017.97962.0

ابوالفضل مسعودیان؛ سعید موحدی؛ محمد حسینی؛ عبدالحسین عادل زاده


واکاوی مگانی زمانی دما در جمهوری آذربایجان

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-16

سید ابوالفضل مسعودیان؛ مرضیه یونسی


پهنه بندی تاریخ‌های کاشت ارقام گلرنگ بهاره در استان اصفهان

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 171-182

طلعت یساری؛ جواد خوشحال؛ محمدرضا شهسواری


کاربردسامانه و مجموعه‌های فازی در پهنه بندی دمایی (استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 22، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 85-96

داریوش رحیمی؛ قدیر ولی‌پور؛ حجت‌اله یزدانپناه


بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در سواحل شمالی خلیج فارس با استفاده از آزمون کندال

دوره 21، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 33-46

کمال امیدوار؛ کمال امیدوار؛ یونس خسروی