کلیدواژه‌ها = زاگرس
انطباق شاخص‌های مورفوتکتونیک با کانون‌های زمین‌لرزه در زاگرس شمال غرب (حوضه‌های سیروان و قره‌سو)

دوره 31، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 113-130

10.22108/gep.2021.124247.1335

حمید گنجائیان؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ مهران مقصودی


زاگرس و هویت مکانی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 165-176

10.22108/gep.2017.97987.0

محمدرضا نوجوان